Tikdo, Ljubljana, 13., 14., 15.9.2021

13.9.2021 ob 15.00
14.9.2021 ob 11.00
15.9.2021 ob 11.00

Vedno na Vilharjevi 3, Ljubljana

Tikdo je predstava dotika. Temelji na predlogu, da vzamemo prostor dotika kot prostor odra. S tem nas vabi v raziskovanje plesa, koreografije, gledanja, doživljanja na odru, ki je v dotiku.

Tikdo je predstava dotika na klic. Prostor, čas, trajanje in način izvedbe določimo, ko nas pokličete. Vse to določimo glede na vaše pojmovanje dotika, predstave, plesa, koreografije, gledanja, doživljanja in klica.

Dotik je oder.

Že čakamo na vaš klic: discollective@upri.se, 040226981


DISCOntact is a performance of touch. It proposes to take a space of the touch as a space of the stage. It invites us to explore dance, choreography, watching, experiencing on such stage.

DISCOntact is a performance of touch on call. Place, time, duration and the way performance will take place will be agreed in accordance with your understanding of the touch, performance, dance, choreography, watching and experiencing, when you call us.

The touch is the stage.

We are already waiting for your call: discollective@upri.se, +38640226981 (Signal, Viber, Telegram, Whatsapp…), Mastodon, Discord

DISKOreografija in ples / DISChOreography and dance: DISCOllective
Produkcija / Produced by International Dance Terrorist Organization
DISKOprodukcija / DISCOproduced by: Svet / World
Podpora / Supported by Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo

Leave a Reply