Program festivala uprizoritvenih praks

Vabljeni, da sodelujete pri praksah v takšni ali drugačni vlogi. Svojo prisotnost na praksah vnaprej javite na principlay@upri.se. Vstop je povsod brezplačen, dobrodošli prostovoljni prispevki.

Jambor se nahaja na Cerkovi ulici 26 v Ljubljani.
Kreativni center Krušče v Kruščah.
Labirint umetnosti se nahaja čez cesto od Fužinskega gradu v Ljubljani.

Petek | 5.5. | 18.00 | Jambor
Druge kože: Zvočne pokrajine
Elena Dragonetti, Daniele Brenca

Zvočne pokrajine predlagajo, da medsebojne odnose jemljemo kot zvok. Plesalka in koreografinja Elena in glasbenik Daniele vzpostavita okolje, kjer so dobrodošle osebe vseh starosti, da z njima skupaj soustvarjajo zvočno pokrajino in še druge načine, kako lahko sobivamo. Več o praksi.

Sobota in nedelja | 6.5. in 7.5. | Po dogovoru | Kreativni center Krušče
Tri sestre
Tina Janežič, Adrijana Jospiović, Gergely Dózsa, DISKOlektiv

Ja, od Čehova Tri sestre. Igrivo se urimo v opazovanju, iz kakšnega konteksta vznika tekst Treh sester. Bolj kot zgodovinski kontekst nas zanima uprizoritveni kontekst, ki ga soustvarjamo na mestu samem. Pojavljajo se novi liki, situacije, načini uprizarjanja, odnosi do občinstva. Več o praksi.

8.5. | 18.00 | Jambor
Druge kože: Savana Session
Nhandan Chirco, Davide Farabegoli

V Savani nas Nhandan in Davide povabita, da smo z njima kot sta ona en z drugim: en poleg drugega. To prenašata tudi na material, načine dela, gibe, zvok, glasbo, ples, koreografijo, ki stojijo en poleg drugega in čeprav povsem razprejo svojo krošnjo, tako kot v savani, še vedno ostane dovolj prostora za našo domišljijo in naše doživljanje. Več o praksi.

9.5. | 18.00 | Jambor
Časni plesi
DISKOlektiv & gostje

Časni so plesi, ki se jih DISKOlektiv uči od časa. Tokrat prvič v spremstvu improvizacijske glasbe.

10.5. | 18.00 | Labirint umetnosti
Ples z Anno
Jelena Oleami, DISKOlektiv

Vzeti predloge in navdihe Anne Halprin za ples je Jeleni in DISKOlektivu način, kako vzeti predloge in navidhe iz neposredne okolice in ljudi okoli njiju. Tako enostavno, tako razbremnjujoče. Več o praksi.

15.5. | 18.00 | Jambor
Izgubljena prtljaga
Dimitra Alfirević Srhoj, DISKOlektiv

Dimitra in DISKOlektiv nahajata izgubljene, pozabljene, zapostavljene in zavržene gibe, kar jima pomaga najti koreografijo, ki jima v zameno pomaga najti izgubljene, pozabljene, zapostavljene in zavržene gibe. Več o praksi.

17.5. | 18.00 | Jambor
DISKOrespondence
Marjeta Kamnikar, DISKOlektiv

Marjeta plešoč in DISKOlektiv pojoč si dopisujeta z večnostjo. Več o praksi.

Prakse same po sebi niso namenjene uprizarjanju. V sami praksi se najde odgovor, kako se jo da nameniti in uporabiti za uprizarjanje.

Elena Dragonetti, Daniele Brenca, Nhandan Chirco Rawan, Davide Farabegoli, Tina Janežič, Adrijana Josipović, Gergely Dózsa, Jelena Oleami, Dimitra Alfirević Srhoj, Marjeta Kamnikar in DISKOlektiv predlagajo vsak svoje prakse, ki so v samem prakticiranju našle tudi načine, da se uprizorijo.

Predstavljene prakse so se znašle na programu FUP, ker izhajajo iz sodelovanja ustvarjalcev praks z DISKOlektivom. To kaže na še eno lastnosti praks, namreč da se mrežijo na način, ki izhaja ravno iz praks samih.

FUP je tako še eden od prostorov afirmiranja in emancipiranja praks v uprizoritvenih umetnostih.

Umetniško vodstvo festivala: DISKOlektiv
Produkcija: idto.upri.se
DISKOprodukcija: Svet
Del programa festivala sta podprla Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana

Posebna zahvala Maji Dekleva Lapajne in Tomažu Lapajne Deklevi.