Plazma, 12.10.2022, ob 18.00, Šmartinski park

Zaplešimo z jesenjo v načinu nadaljše prakse, ki jo DISKOlektiv počne: Plazmi. Vprašanja in najavo se oglasite na tej povezavi