Somahut, 20.11.2021, 12.30 do 15.00, Plesni centar Tala, Zagreb

Nikolina Komljenović i DISKOlektiv, kroz pokret, glas, pogled, disanje i usmjeravanje pažnje, predlažu uron u istraživanje odnosa između granice (fizičkog) tijela i ideje subjekta uz predstavljanje incijative Most koja, kroz dijeljenu praksu, jača suradnju između Zagreba i Ljubljane.

Zbog organizacijskih razloga, molimo vas da svoj dolazak na ovaj susret najavite na somahut.mmk@gmail.com.

SomaHut je platforma usmjerena na povezivanje ljudi i razmjenu informacija te dobrobiti somatskog rada između somatskih praktičara, edukatora i terapeuta, umjetnika i aktivista koji u svom radu koriste somatski pristup, kao i šire zainteresirane javnosti. Cilj projekta je stvaranje strukture povezivanja/ umrežavanja različitih inicijativa, skupina, projekata, praksi i pojedinaca kroz zajedničke interese i potrebu da se afirmira somatika kao pristup te način mišljenja, društvenog i političkog djelovanja, kao i umjetničkog stvaranja.SomaHut, 2020., pod okriljem Multimedijalne kolibe, pokreće plesna umjetnica, koreografkinja i somatska praktičarka Zrinka Šimičić Mihanović, kao odgovor na potrebe zajednice, artikulirane na inicijalnom sastanku ”somatske mreže”, organiziranom u sklopu festivala Improspekcije2017.

Događanja u sklopu platforme SomaHut možete pratiti preko:
somahut.org
https://www.facebook.com/groups/1302629250115308/