Kavarna Ops!

“Ja, mati, bi kavo! Pa kak dogodek zraven!”

V Kavarni Ops! nastaja stalno nastajajoča stalna zbirka dogodkov, ki so se dogodili v obdobju delovanja zavoda Ops! med 1997 in 2009.

Zbirka nastaja po metodi, ki so jo razvili “arthivisti” Sonja Pregrad, Tea Kantoci in DISKOlektiv pri vzpostavljanju Arhiva S.M. in v sebi nosi vabilo, da se metoda sama prav tako razvija dalje ravno skozi njeno rabo.

Metoda črpa iz temelja uprizoritvenih umetnosti: živem telesnem stiku, dotiku, doživljanju, dogajanju. Arhiv dogodkov postane živa tvarina, uprizoritev sama in s tem afirmira uprizoritveno dejanje kot legitimno obliko arhiviranja.

Zbirka Kavarne Ops! je prostor, kjer zbirka nastaja. Ta prostor ima obliko kavarne, kjer se ob pijači na srečanju oseb, ki so bile povezane z delovanjem zavoda Ops!, arhivirajo dogodki. Pri tem sledimo hiptezi Nelsona Valmora, da trenutek postane dogodek, ko hkrati z dogajanjem ustvari dokumentacijo dogajanja.

Kavarna Ops! je del studia v nastajanju na Cerkovi 26 v Ljubljani. Kavarno Ops! in njen program vodita DISKOlektiv in Barbara Novak. Program bo sestavljen iz pogovrov, uprizoritev, delavnic, poslušalnic, video večerov in še neodkritih formatov.