Druge kože

Druge kože
modna revija

Med kožo in svetom je prostor, kjer se dogajajo Druge kože. Ples je oblačilo, ki si ga nadenemo, ko stopimo v prostor Drugih kož. V Drugih kožah si plesi sledijo kot oblačila na modni pisti.

Koreografija: Oblačila

Oblikovanje oblačil, uprizarjanje, sokoreografija, scenografija, kostumografija, oblikovanje luči, zvok in kar je še tega, v sodelovanju z Majo Dekleva Lapajne, Norbertom Sven Föjem, Jano Jevtović, Engin Canom, Dragano Alfirević, Tehvanom Ratsanikom, Nhandan Chirco Rawan, Jeleno Oleami, Hanno Plirn, Radharani Pernarčič, Srečkotom Joršem, Silvijo Marchig, Umbertom Lancio, Nenadom Jelesijevićem, Dejanom Srhojem, Loupom Abramovicijem, Špelo Škulj, Simeonom Huzunom, Tino Janežič, Nelsonom Valmorjem, Eleno Paolo Dragonetti, Danielejem Brenco, Davidem Farabegolli…

Produkcija: idto.upri.se
DISKOprodukcija: Svet
V sodelovanju z zavodom Bunker, društvom Krog, Rareca, prostorom Jambor, YANVII, PARC,
S podporo Mestne občine Ljubljana in Ministrstva za kulturo RS

Otherskin
fashion show

Between the skin and the world is the space where the Otherskin happens. Dance is the garment we put on when we step into the space of Otherskin. In Otherskin, dances follow each other like clothes on a catwalk.

Choreography: Garments

Fashion design, performing, choreography, set design, costume design, lighting design, sound design, and much more, in collaboration with Maja Dekleva Lapajne, Norbert Sven Fö, Jana Jevtović, Engin Can, Dragana Alfirević, Tehvan Ratsanik, Nhandan Chirca Rawan, Jelena Oleami, Hanna Plirn, Radharani Pernarčič, Srečkot Jorš, Silvija Marchig, Umberto Lancio, Nenad Jelesijević, Dejan Srho, Loup Abramovici, Spela Škulj, Simeon Huzun, Tina Janežič, Nelson Valmor, Elena Paola Dragonetti, Daniele Brenco, David Farabegolli…

Productin: idto.upri.se
DISCOproduction: World
In collaboration with Bunker Association, Krog Association, Rareca, space Jambor, YANVII, PARC
With the support of the City of Ljubljana and the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia

Altrapelle

L’esperienza tattile tra la pelle e il mondo esterno diventa lo spazio della performance. Le danze vengono indossate come vestiti. Durante la serata presenteremo le diverse danze, cioè vestiti al pubblico come in una sfilata.

Coreografia: Abiti
Design dei costumi, danza, scenografia, design delle luci, design del suono ed altre cose sceniche; in collaborazione con
A cura di idto.upri.se, Rareca
DISCOproduzione: Mondo
Con il supporto della città di Ljubljana e del Ministero della cultura della Reppublica Slovenia