Druge kože | modna revija | 2.7.2024, 18h | Antisezona, Tala ple(j)s, Zagreb

Druge kože su modna revija kolekcije odjeće koja je ples na pozornici u dodiru. Povorka dodira.

Što je još dodir?, pitanje je koje nameće drugo pitanje: što je još pozornica? Odgovori hodaju po modnoj pisti koja se proteže preko osoba, materijala, pojmova, objekata, subjekata, injekata, abjekata, prostora, vremena, cijelog svijeta. Ništa manje. Ne više. Točno koliko treba.

Druge kože su dio drugog bloka programa Antisezona i izvedenog programa Tala ple(j)sa.

Koreografiju Drugih koža potpisuje: Odjeća.

Dizajn odjeće, scenografija, su-koreografija, scenografija, kostimografija, dizajn svjetla, zvuka i sve ostalo, ostvaruje se u suradnji s gostima DISKOlektiva: Silvia Marchig, Lana Hosni, Viktorija Ilioska, Marko Gutić Mižimakov

Foto: Marijo Županov

Produkcija: idto.upri.se
DIS-KO-produkcija: Svijet i Principlay

Uz finansijsku potporu Ministarstva kulture Republike Slovenije i grada Ljubljana

U suradnji sa organizacijama Bunker (Ljubljana), Škuc (Ljubljana), Krog (Celje), Centrom za kulturu Q (Ljubljana), Rareca (Albanella), L’Ex Asilo Filangieri (Napulj), P.A.R.C. – Centar za istraživanje izvedbenih umjetnosti (Firenca), prostorom Jambor (Ljubljana), TALA PLE(j)S (Zagreb) i programom ANTISEZONA (Zagreb)