Predelano življenje | pisalna rezidenca | 30.5.-2.2.2024 | Nova vas pri Blokah

Maja Dekleva Lapajne in član DISKOlektiva Norbert Sven Fö sta se odpravila na Bloke na drugo pisalno rezidenco knjige o improvizaciji.