DISKOrespondence #27 | 8.9.2023, ob 18.00 | Jambor, Cerkova 26, Ljubljana

DISKOrespondence so dopisovanja z večnostjo. M si dopisuje preko plesa, DISKOlektiv preko petja, obiskovalci preko pričevanja. Tako sveže. Vedno znova na sveže zadane. Žebljico na glavico.

Pri dopisovanju z večnostjo je tako sproščujoče, da večnosti sovpadanje časa in prostora kaj dosti ne pomeni, torej, nam ni treba biti na istem kraju ob istem času, da korespondenca steče, je pa potrebna pozornost na dopisovanje, da se DISKOrespondence zgodijo. Seveda pa je toliko prijetnejše in navdihujoče, če se najdemo na isem kraju ob istem času in si skupaj z našimi telesi dopisujemo z večnostjo.

Pa še nekaj je pri dopisovanju z večnostjo toplo. Vzpodbuja k deljenju dokumentacije dopisovanja. Vabljeni, da kadarkoli, kjerkoli, s komerkoli prisostvujete DISKOrespondencam in z drugimi preko prostorov in časov delite dokumentacijo dopisovanja. V kakršni že obliki.

Rolada bo.

Svojo soprisotnost javite na principlay@upri.se ali 040 226 981.

Koreografija: Večnost
Ples: M
Glas: DISKOlektiv
Produkcija: idto.upri.se
DISKOprodukcija: Svet