Ples z Anno | dogodek | 27.4.2023, ob 18.00 | Labirint Ljubezni, Ljubljana

Ples z Anno, je ples z DISKOlektivom, je ples z Jeleno, je ples z živim, je ples z ne-živim, je ples s potmi, je ples s kostmi, je ples s prostorom vmes, je ples z osebami, ki so bile pred/za nami in so z nami zdaj.

Dogodek je navdihnilo delo Anne Halprin in ga njej tudi posvečamo.

»I don’t judge things in nature. Old is not bad, blooming is not good. It’s just the natural cycle, the way things are.« (Anna Halprin)

Produkcija: Jelena Oleami, idto.upri.se
informacije o lokaciji: 041 347 309