Muzej dogodkov: Posta(vl)janje, 23.12. do 26.12.2022, delavnica Jambor, Cerkova 26, Ljubljana

Na začetku je prihod občinstva, na koncu odhod umetnikov. Vmes dogodki občinstva in umetnikov.

Teh bo kar nekaj na kratki rezidenci med 23.12. in 26.12., ko bo Nelson Valmor postavljal in razstavljal uprizoritveno instalacijo koreografskih podob, figur in potez, ki jih bo našel v Muzeju dogodkov.

Skupaj z obiskovalci Muzeja dogodkov bo zgradil večrazsežnostni labirint s pomočjo papirja, projekcij in plesa.

Za obisk in soizgradnjo instalacije se najavite na principlay@upri.se ali 040 226 981.

Koreokuriranje: Nelson Valmor
Nastopajo: DISKOlektiv
Produkcija: International Dance Terrorist Organization
DISKOprodukcija: Svet