Naši ljubi alter idioti, 17.12.2022, ob 20.00, Miklošičeva 28, Ljubljana

Simeon Huzun, član DISKOlektiva, bo nastopil z Edino Živo Divo pri Naših alter idiotih.

Foto Peter Žiberna