Joga gostote, 16.9.2021, ob 19.00, Celje

Joga gostote Primoža Bončine in DISKOlektiva je del programa FriformA/V KUD Mreže v Mestnem špitalu s kapelo sv. Elizabete, Slomškov trg 5, Celje.

To, kar med drugim praktikanta Joge gostote pravita v najavi, močno vabi: “Gostoti zvoka, giba in še česa, se je na estetski, etični, afektivni, doživljajski, telesni in še kaki ravni, sprejemniku srečanja dveh praks težko upreti, ker delujeta neposredno na percepcijo in pri recepciji obideta um ter ga vključita v proces doživljanja šele post affectum.”