DISKOrespondenca #5, 26.1.2021 ob 17.00, v Ljubljani

DISKOrespondence so plesna predstava DISKOlektiva in Marjete Kamnikar. DISKOlektiv poje, Marjeta pleše.

Ja, tako enostavno.

Za točen kraj se javite na discollective@upri.se ali 040226981.

Priključite se lahko na kakršenkoli način. Ne rabite biti zraven ves čas izvedbe, lahko ste tudi v časovnem zamiku. Pomeni, da ni nujno, da ste z nami v istem času in istem prostoru, da prisostvujete DISKOrespondenci, niti, da traja kronološko prisostvovanje DISKOrespondenci 81 minut.

To je predlog, ki si ga zadajamo in vas o tem obveščamo in vanj vabimo. Vabimo v dopisovanje s trenutkom izvedbe DISKOrespondence #5.

DISKOreografija in glas: DISKOlektiv
Ples: Marjeta Kamnikar
Produkcija: International Dance Terrorist Organization
DISKOprodukcija: Svet

Leave a Reply