DISKOrespondenca #4, 13.12.2020 ob 17.00, v Ljubljani

DISKOrespondence so plesna predstava DISKOlektiva in Marjete Kamnikar. DISKOlektiv poje, Marjeta pleše.

Ja, tako enostavno.

13.12.2020 ob 17.00. Za točen kraj se javite na discollective@upri.se ali 040226981.

Priključite se lahko na kakršenkoli način. Ne rabite biti zraven ves čas izvedbe, lahko ste tudi v časovnem zamiku, ki ni zamik. Pomeni, da ni nujno, da ste z nami v istem času in istem prostoru, da prisostvujete DISKOrespondenci, niti, da traja kronološko prisostvovanje DISKOrespondenci 81 minut.

To je predlog, ki si ga zadajamo in vas o tem obveščamo in vanj vabimo. Vabimo v dopisovanje s trenutkom izvedbe DISKOrespondence #4.

In del prisostvovanja je, da naredite dokumentacijo te DISKOrespondence, torej, znotraj časa, ki ga posvetite DISKOrespondenci. Dokumentacijo naredite v kakršnikoli obliki in jo pošjete preko spleta, preko pošte ali preko drugega medija (recimo, pripnete dokumentacijo na določeno frekvenco ali mesto v vesolju hihi)

http://discollective.upri.se, discollective@upri.se, 040226981

DISKOreografija in glas: DISKOlektiv
Ples: Marjeta Kamnikar
Produkcija: International Dance Terrorist Organization
DISKOprodukcija: Svet


Leave a Reply